Γενικό «λίφτινγκ» σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως ισχύει και συγκεκριμένα με το σύστημα του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων.

Την επίβλεψη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η κατασκευή του έργου, τέλος, θα λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των ημερών που τα σχολεία είναι κλειστά, όπως το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα όταν αυτό είναι δυνατό και κατά τη φύση πάντα των εργασιών.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, αναλυτικά, με χρονικό ορίζοντα τη διετία 2020-2021:

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

2o-3o Νηπιαγωγείο Χολαργού (οδός 17ης Νοεμβρίου) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Τουαλέτες παιδιών θα γίνει πλήρης ανακατασκευή.

2) Αίθουσες διδασκαλίας: Θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από γυψοσανίδα με τον απαραίτητο φωτισμό στις τρεις αίθουσες διδασκαλίας (3Χ8Χ12 τμ).

3) Στην αίθουσα διδασκαλίας με το πατάρι, θα επισκευαστεί η όψη του παταριού και θα τοποθετηθεί σκαλοπάτι για να μειωθεί το ύψος, μήκους 6 μ. Θα αντικατασταθεί μέρος του δαπέδου επιφάνειας 2*2 τμ.

4) Θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί (επιφ. 4*29 τμ) καθώς και θα σοβατιστεί το ρίχτυ της αυλής σε όλο το μήκος των 29 μ.

5) Θα γίνει υπερύψωση των πίσω κιγκλιδωμάτων 15 μμ και ύψους 2 μ.

6) Θα τοποθετηθεί τσιμεντοκονία στο πεζούλι της αυλής ώστε να μην υπάρχουν γωνίες, να καμπυλώνει το άνω μέρος σε 40,00 μμ.

7) Συμπλήρωση της εσχάρας των ομβρίων της αυλής, στα σημεία που λείπει. Σχετικά με το αίτημα του βαψίματος των κιγκλιδωμάτων της αυλής, θα γίνουν εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες και απρόβλεπτες εργασίες που αφορούν κυρίως το εσωτερικό χώρο των εκπαιδευτηρίων της πρωτοβάθμιας.

4o Νηπιαγωγείο Χολαργού (οδός Φανερωμένης) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Μόνωση δώματος κεντρικού κτιρίου και αίθουσας (16*16 τμ)

2) Μόνωση στέγης προκάτ κτιρίου (12*9τμ)

3) Αντικατάσταση δαπέδου προκατ κτιρίου (12*9 τμ)

4) Αντικατάσταση βρύσης νεροχύτη καθώς και των σωληνώσεών της.

5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (οδός Αρτέμιδος) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Αντικατάσταση τμήματος δαπέδου αίθουσας προκατ (4*4 τμ)

2) Δημιουργία αποθήκης στο μεταξύ των δύο κτηρίων χώρο.

3) Δημιουργία τουαλετών στο χώρο έμπροσθεν της αίθουσας προκατ, στο στέγαστρο όπως στην παρακάτω κάτοψη. Οι τουαλέτες θα εξυπηρετούν και όσα παιδιά βρίσκονται στην αυλή.

4) Εργασίες μόνωσης πολυκαρμπονικού στεγάστρου.

5) Έλεγχο κεραμοσκεπής για θέματα μόνωσης.

6) Αντικατάσταση πλακιδίων καθρέφτη στην σίτιση.

6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (οδός Βεντούρη) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Δημιουργία νέου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων αυλής

2) Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στην αυλή

3) Επισκευή τουαλετών πλήρης αντικατάσταση.

4) Ξυλουργικές εργασίες (πάγκοι, ντουλάπια, νιπτήρας)

5) Αλλαγή πόρτας αποθήκης

6) Τοποθέτηση πλακιδίων στον χώρο εστίασης.

7) Ενίσχυση φωτισμού με 6 νέα φωτιστικά σώματα.

1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου (οδός Ιωνίας) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Τοποθέτηση καναλιού και εσχάρας ομβρίων (3,50 μμ)

2) Υπερύψωση περίφραξης (2,00*50,00 τμ)

2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου (οδός Μακεδονίας) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Εσωτερικοί χρωματισμοί σε όλο το κτήριο.

2) Πλήρης έλεγχος, αποξήλωση και επισκευή κεραμοσκεπής.

3) Επισκευή τουαλετών νηπίων (υδραυλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ).

4) Αντικατάσταση δαπέδων σε όλους τους εσωτερικούς χώρους με linoleum (με προηγούμενη αποξήλωση και όλες τις εργασίες υπόβασης που περιλαμβάνουν οπωσδήποτε «αστάρι αρνητικών πιέσεων» για την αποφυγή υγρασίας, αυτοεπιπεδούμενο σε ποσότητα που θα οριστεί και επίστρωση με Linoleum πάχους 5mm).

5) Επισκευή θυρών και παραθύρων όπου απαιτείται με προστατευτικά πλέγματα κλπ.

3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου (οδός Βυζαντίου & Ροδόπης) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου στην αίθουσα διδασκαλίας

2) Τοποθέτηση σήτας στα παράθυρα του WC και της κουζίνας

3) Αντικατάσταση της αυλόπορτας και επισκευή του εξωτερικού κουδουνιού του Νηπιαγωγείου

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (οδός Περικλέους) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Διαμόρφωση εξωτερικής εισόδου Περικλέους με δημιουργία εσοχής και τοποθέτηση στεγάστρου.

2) Εσωτερικοί Χρωματισμοί αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

3) Έλεγχος και ενίσχυση φωτισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

4) Αλλαγή δαπέδου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

5) Ενίσχυση εξαερισμού τουαλετών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (οδός 17ης Νοεμβρίου) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Θα τοποθετηθεί κανάλι καλωδίων εξωτερικού χώρου ώστε να ενταχθούν τα καλώδια των όψεων 35μμ.

2) Τουαλέτες των εκπαιδευτικών Α κτιρίου:

α. Θα αφαιρεθούν τα πλακίδια από τον διάδρομο θα σοβατιστεί και θα χρωματιστεί (2*3*3 τμ).

β. Θα αντικατασταθούν τα τρία παράθυρα με νέα με ανάκλιση.

γ. Θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από γυψοσανίδα ανθυγρή (1,5*8 τμ)

δ. Θα αφαιρεθεί ο νιπτήρας από τον διάδρομο και στη θέση τους θα τοποθετηθεί έπιπλο με δύο θέσεις νιπτήρα και καθρέφτη.

3) Τουαλέτες παιδιών:

α. Στις εξωτερικές πόρτες θα αντικατασταθεί το κόντρα πλακέ από διάτρητη γαλβανιζέ λαμαρίνα, ως μέτρο πρόληψης του εξαερισμού των (2 πόρτες).

β. Τοποθέτηση διάτρητης γαλβανιζέ λαμαρίνας στον φεγγίτη των πορτών.

γ. Διάνοιξη των τυφλών παραθύρων με τον εξωτερικό αέρα στο πίσω μέρος που γειτνιάζει με τον βράχο, ώστε να επιτευχθεί φυσικός ελκυσμός και ο εξαερισμός του χώρου να είναι καλύτερος (4 παράθυρα).

4) Περίφραξη δίπλα στις τουαλέτες (4*6 τμ)

5) Αίθουσες διδασκαλίας: χρωματισμός 4 αιθουσών (4Χ6Χ8 τμ) Α’ ορόφου Α κτιρίου.

6) Διάνοιξη οπών για καλύτερη αποστράγγιση του κήπου.

7) Κτίριο Β, λειότριψη διαδρόμου ισογείου και στοκάρισμα ρωγμής (0,50*16 μμ).

8) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου /κιγκλιδωμάτων στα ισόγεια των κτιρίων Α΄ & Γ΄

9) Τοποθέτηση ασφαλτόπανου για καταπολέμηση υγρασίας στην πίσω και πλαϊνή όψη του κτιρίου Γ (1,5*18 τμ).

10) Εγκατάσταση αποχέτευσης στον νιπτήρα της αίθουσας των εικαστικών.

11) Τοποθέτηση νιπτήρα της αίθουσας των εικαστικών.

12) Επισκευή τοιχίου ανόδου προς το σχολείο (αντικατάσταση τσιμεντόλιθων με τσιμεντένιο τοιχίο 0,8*6 τμ)

4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (οδός Τήνου) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

2) Αλλαγή δαπέδου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

3) Μεταλλικό κιγκλίδωμα προστασίας στην αίθουσα σίτισης

4) Τοποθέτηση νιπτήρα στην αίθουσα σίτισης.

5) Αντικατάσταση δαπέδου αιθουσών διδασκόντων με αντιολισθηρά πλακίδια 60*60 βαρέως τύπου.

6) Τουαλέτες διδασκόντων:

α. Αντικατάσταση πλακιδίων δίπλα στα κουφώματα (4*0,20*2,20 τμ)

β. Αντικατάσταση νιπτήρα, εταζίερας και πλακιδίων νιπτήρα.

7) Συλλογή ομβρίων επί των βεραντών Α’ και Β’ ορόφου με τη δημιουργία κατάλληλων ρύσεων και κατασκευή εσχάρων (τα όμβρια λόγω αρνητικών πιέσεων εισέρχονται στις αίθουσες).

5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (οδός Σαρανταπόρου) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Διαγράμμιση και χρωματισμός αυλής

1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου (οδός Ιωνίας) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Τουαλέτες:

α. Αντικατάσταση κουφωμάτων με μεταλλικά

β. Ανακατασκευή δικτύου στις τουαλέτες του 1ου ορόφου (δασκάλων/μαθητών)

2) Μόνωση δώματος:

α. Μόνωση στις κουπόλες του δώματος

β. Μόνωση δώματος, επισκευή ασφαλτόπανου, μερική τοπική αντικατάσταση ειδικά στις υδρορροές, επικόλληση νέου καθαρισμός από επικαθήμενα φυτικά.

3) Δάπεδα:

α. Αντικατάσταση μαρμάρων εισόδου με αντιολισθητικό δάπεδο (σταμπωτό τσιμέντο)

β. Λειότριψη μωσαϊκού δαπέδου στον διάδρομο (5*8 τμ)

γ. Επιδιόρθωση μαρμάρινων βαθμίδων στα κλιμακοστάσια και εισόδου ή όπου αλλού χρειαστεί

δ. Αντικατάσταση φθαρμένου δαπέδου γραφείου διευθύντριας με αντιολισθηρά πλακίδια 60*60 βαρέως τύπου (36 τμ).

ε. Αντικατάσταση ξύλινου laminate σε αίθουσα διδασκαλίας

4) Αντικατάσταση πολυκαρμπονικού στεγάστρου εισόδου

5) Αντικατάσταση μεταλλικής θύρας της πίσω αυλής με δίφυλλη θύρα πυρασφαλείας με μπάρα πανικού, πλάτους 1,80 μ.

6) Αίθουσα καλλιτεχνικών θα γίνει μεγάλωμα του εσωτερικού παραθύρου.

7) Κλειστό γυμναστήριο:

α. Πλήρης ανακατασκευή τουαλετών

β. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα

γ. Αντικατάσταση φωτιστικού τύπου χελώνας

δ. Αντικατάσταση πόρτας αποδυτηρίων

ε. Τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας στην κλίμακα ώστε να μην ανεβαίνουν οι μαθητές

8) Εσωτερικοί χρωματισμοί στην αίθουσα εκδηλώσεων (12*16 τμ)

9) Εξωτερικοί χρωματισμοί κτιρίου στο ισόγειο και όπου χρειάζεται.

10) Αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας εισόδου στον αύλειο χώρο.

11) Αποξήλωση φωτιστικών αυλής που δεν δουλεύουν και απομάκρυνσή τους.

12) Τοποθέτηση τσιμεντένιου δαπέδου στον χώρο των βρυσών

13) Επισκευή ενανθρακωμένων και ρηγματώσεων σκυροδεμάτων τοιχίου προς προσκόπους στο ΒΑ τοιχίο της περίφραξης (8*2 τμ).

14) Αντικατάσταση καλυμμάτων στα φωτιστικά σώματα, αιθουσών διδασκαλίας και διαδρόμους.

2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου (οδός Μακεδονίας) θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1) Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Α΄ και Β’ κτιρίου.

2) Τουαλέτες:

α. Πλήρης ανακαίνιση τουαλετών στο β΄ κτίριο και αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης, δημιουργία νέων ρήσεων.

β. Κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης τουαλετών

γ. Πλήρης ανακατασκευή τουαλετών εκπαιδευτικών (υδραυλικές εγκαταστάσεις, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ)

3) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων:

α. Αντικατάσταση προστατευτικών μεμβρανών (μη θρυμματισμού) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

β. Εργασίες στα αλουμίνια (αλλαγή φοράς 4 θυρών) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

γ. Χρωματισμοί βοηθητικών χώρων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

4) Εγκατάσταση φωτισμού στο δασάκι προς την οδό Αργυροκάστρου.

5) Έλεγχος δωμάτων και επισκευή μόνωσης όπου χρειάζεται.

6) Έλεγχος πινάκων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αντικατάσταση όπου απαιτείται.