Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε ποιοι θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ύστερα από σχετική -πλειοψηφική- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού συμπεριλαμβάνεται στους 126 Δήμους που έχουν υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», έχοντας αναλάβει δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους.

Με βάση την υπ’ αριθμ. 297 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Δήμο μας θα αποτελείται από τους:

1) Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού, ως Πρόεδρος)

2) Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά-Γιαννακοπούλου (Δημοτική Σύμβουλος παρατάξεων αντιπολίτευσης)

3) Κωνσταντίνα Κοπανέζου (Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου)

4) Μύριαμ Τουμάζου (Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου)

5) Χαράλαμπος (Μπάμπης) Δρανδάκης (Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού-εμπορικού συλλόγου)

6) Εριφίλη Μποσταντζόγλου (Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου-φεμινιστικού συλλόγου-φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων)

7α) Ελένη-Νίνα Παζαρζή (Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά)

7β) Γεώργιος Νικολόπουλος (Δημότης Παπάγου-Χολαργού)

Τονίζεται πως τα μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.