Η καθαριότητα των σχολείων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν την καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ζητά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Αντώνης Ρεκλείτης.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου Χολαργού και ο επικεφαλής της δημοτικός σύμβουλος Ρεκλείτης Αντώνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και βάσει του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αιτούμαστε τη συζήτηση και απόφαση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού του θέματος: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν την καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και γενικότερα».

Το εν λόγω πρόβλημα αποκτά επείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης καθώς η έλλειψη καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για τον επιπρόσθετο λόγο της έξαρσης των ιώσεων την παρούσα περίοδο.

Σχετικά με την έξαρση της εποχικής γρίπης και των ιώσεων υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας (Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133/23-1-2020) τις οποίες έχει διαβιβάσει το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις των σχολείων, για την απρόσκοπτη εφαρμογή των οποίων αυτονοήτως απαιτείται η εξασφάλιση ανάλογου προσωπικού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η κείμενη νομοθεσία ορίζει ότι την ευθύνη για την καθαριότητα των σχολείων έχουν οι ΟΤΑ.

Ζητάμε τη λήψη απόφασης έτσι ώστε ο Δήμος να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών για την εξασφάλιση της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθαριότητας με την αντίστοιχη χρηματοδότηση μιας και η ανάγκη για καθαριότητα των σχολείων είναι πάγια.

Ζητάμε τη λήψη απόφασης για την άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων καθαριότητας και την εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, με την προσωρινή μετακίνηση υπαλλήλων της καθαριότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στα σχολεία μέχρι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.

Ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
Αντώνης Ρεκλείτης

Ακολουθούν υπογραφές πολιτών