Με κλειστή είσοδο τα ΚΕΠ Χολαργού-Παπάγου

Εξυπηρέτηση δια ζώσης μόνο κατόπιν προσυνεννόησης και εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον προϊστάμενο του Κέντρου.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των Κέντρων, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ Χολαργού-Παπάγου.

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:30-15:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας & E-mail: