ΔΟΠΑΠ: Επιστροφή συνδρομών στα μέλη

Και συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί από τους πολίτες για προγράμματα που παραμένουν ανενεργά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εισήγησης του Προέδρου του ΔΟΠΑΠ για τη διευκόλυνση των μελών του, λόγω αναστολής των δημοτικών γυμναστηρίων και των επιμορφωτικών προγραμμάτων από τα μέσα Μαρτίου 2020 προς αποφυγή διάδοσης του Covid-19, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΛΑ1ΟΛΥΡ-Ζ4Γ), τα κάτωθι:

α) Επιστροφή των χρημάτων για το διάστημα που θα παραμείνουν ανενεργές οι δραστηριότητες του Οργανισμού. Η επιστροφή θα είναι ανάλογη με το ποσό που έχουν καταβάλει τα μέλη για το πρόγραμμα που έχουν παρακολουθήσει.

β) Συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί για προγράμματα που παραμένουν ανενεργά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, με την αντίστοιχη συνδρομή κατά την επανέναρξη των προγραμμάτων. Όσοι ωφελούμενοι επιλέξουν τον συμψηφισμό των καταβληθέντων θα τύχουν επιπλέον έκπτωσης της τάξεως του 10% στα προγράμματα της νέας περιόδου.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ή ο συμψηφισμός των καταβληθέντων ποσών βάσει των παραπάνω θα γίνεται κατόπιν αίτησης των ωφελούμενων.