70.000 ευρώ στα αθλητικά σωματεία


Αναλυτικά τα ποσά που κατανεμήθηκαν στα αθλητικά σωματεία Χολαργού και Παπάγου ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού δραστηριοποιούνται σε Χολαργό και Παπάγου επί σειρά ετών, έχοντας ως στόχο την προώθηση του αθλητισμού, κυρίως σε παιδιά και νέους.

Μέσα από τον αθλητισμό επιτυγχάνεται η επωφελής αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προάσπιση της υγείας και αξίες όπως η ομαδικότητα και η συνεργασία.

Προς την κατεύθυνση αυτή τα αθλητικά σωματεία του Δήμου διοργανώνουν και εκδηλώσεις, με σκοπό κυρίως οι μαθητές να γνωρίσουν τον αθλητισμό και να τον εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, επιτελούν κοινωνικό έργο, βοηθώντας συμπολίτες μας που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, ενισχύοντας και το έργο του Δήμου στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.

Κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των αθλητικών σωματείων για οικονομική ενίσχυσή τους από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, στην κατεύθυνση υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων και εκδηλώσεων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020 την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ Κ.Α. 00.6735.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ως εξής:

α) 13.476,00€ στο σωματείο «Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Χολαργού»

β) 18.975,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου»

γ) 6.127,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιάδα Παπάγου»

δ) 3.931,00€ στο σωματείο «Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού»

ε) 7.089,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Άρης Χολαργού»

στ) 7.589,00€ στο σωματείο «Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού»

ζ) 1.442,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Παπάγου»

η) 5.933,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Άρης Χολαργού»

θ) 3.939,00€ στο σωματείο «Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Παπάγου-Χολαργού»

ι) 1.500,00€ στο σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παπάγου»