Ένα ακόμη σάρωθρο στην υπηρεσία του Δήμου


Με σκοπό τη βελτίωση του οδοκαθαρισμού σε Χολαργό και Παπάγου.

Με ένα νέο, υπερσύγχρονο αναρροφητικό σάρωθρο ενισχύθηκε ο στόλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το νέο σάρωθρο (σκούπα), που θα συμβάλλει στον καλύτερο οδοκαθαρισμό Χολαργού και Παπάγου, αγοράστηκε μέσω του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

Πρόκειται για ένα μηχάνημα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, φιλικό στο περιβάλλον, με μικρή κατανάλωση καυσίμων και κινητήρα χαμηλής έντασης θορύβου.