Στη σύσταση Ομάδας Εθελοντών προχωρά ο Δήμος

Έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών και την αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση των εθελοντών, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προχωρά στη σύσταση «Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 214 του Νόμου 3463/06.

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο, χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προσφέρει τον ελεύθερό του χρόνο για έναν κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.

Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις.

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τη σημασία της συνδρομής των εθελοντών στην προάσπιση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παράλληλα την ανάγκη του Δήμου να οργανώσει σε πιο σταθερή βάση τους εθελοντές, σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια Χολαργού και Παπάγου.

Έτσι, έχοντας υπόψιν:

  • Την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06,
  • το άρθρο 83 παρ. 3 και το άρθρο 84 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
  • τα υπ’ αριθ. ΦΕΚ 4947/06-11-2018 (αριθ. 56, παρ. 13 και 21iii) και 1108/03-04-2019 ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • το όφελος που θα αποκομίσουν οι κάτοικοι της περιοχής από τη λειτουργία Εθελοντικής Ομάδας,
  • την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μέσω της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο των συμμετεχόντων εθελοντών,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. Η σύσταση ομάδας Εθελοντών στο Δήμο με την Επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

2. Ο υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου.

3. Τα μέλη της Επιτροπής του Εθελοντισμού από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν, είναι:

  • Από την παράταξη «Συν-Πόλις» η Βασιλική Ρετσινιά-Γιαννακοπούλου,
  • από την παράταξη «#μετονΝικήτα» ο Νικήτας Κανάκης,
  • από την παράταξη «Για την Πόλη που μας Αξίζει» ο Λουκάς Ρίζος,
  • από την παράταξη «Δίκτυο Πολιτών» ο Περικλής Ζήκας,
  • από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν ορίστηκε εκπρόσωπος.

Η συνολική σύσταση της Επιτροπής Εθελοντισμού θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου.

4. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

5. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

6. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Παπάγου-Χολαργού είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, κ.λπ.

7. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών.