Δημοτικό Συμβούλιο για το 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου


Με μοναδικό θέμα την έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 συνεδριάζει δια περιφοράς το μεσημέρι (12:00) της Τρίτης (22/9) το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού.

Η σχετική πρόσκληση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους αναφέρει:

«15η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (22 Σεπτεμβρίου 2020)

Καλείστε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr, με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (22-09-2020) και ώρα 13:00 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr, για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί του ανωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Η ληφθείσα απόφαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού Covid-19 (Υ.Π.ΕΣ. εγκύκλιος 40/20930/31-03-2020).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής».