Δύο νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ


Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων προχωρά ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dpapxol.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής,
απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπ’ όψιν κ.κ. Χ. Σκύφτη, Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -869, -911, -871).

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη.