Ένας αστικός κήπος για ΑμεΑ στο Χολαργό


Καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα για την προώθηση της κοινωνικής-επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες στον κήπο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Βουτσινά 51), σε μια προσπάθεια μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυσης του κοινωνικού έργου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αναλυτικά:

Αστικός Κήπος για την προώθηση της κοινωνικής/επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ εκπονείται στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, το «BIOHABILITY-Αστικός Κήπος για την προώθηση της κοινωνικής/ επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες», σε μια προσπάθεια μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυσης του κοινωνικού έργου του Δήμου μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία της Δημοτικής Συμβούλου και τέως Αντιδημάρχου, Μαρίας Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου και απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με αναπηρία που κατοικούν στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός Αστικού Κήπου για την απασχόλησή τους, την προώθηση κοινωνικής ένταξης, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση των δεσμών με την ευρύτερη κοινότητα και την καταπολέμηση των κοινωνικών προκαταλήψεων. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση του εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «Equalact Social, Δράση για την Κοινωνική Ισότητα-ΑΜΕΑ». Προβλέπει τη σύσταση ομάδας έως 25 ενηλίκων ΑμεΑ, η οποία θα λειτουργήσει σε μικρές υπο-ομάδες, με την τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας, μία έως δύο φορές την εβδομάδα, κατά τις απογευματινές ώρες, στον προαύλιο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Φαρμακείου (Βουτσινά 51). Η κάθε υπο-ομάδα θα απαρτίζεται εκτός των ωφελουμένων, από εθελοντές, ειδική παιδαγωγό και κοινωνική λειτουργό.

Ο ρόλος των εθελοντών θα είναι υποστηρικτικός του έργου των ωφελουμένων καθώς, μέσω της εν λόγω δράσης, επιδιώκεται η κατάκτηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η ενίσχυση ατομικών συμπεριφορών (π.χ. η λήψη αποφάσεων, η ανεξαρτησία κ.ά.). Οι εθελοντές θα λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου τους.

Όσοι εθελοντές και ενήλικες ΑμεΑ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «BIOHABILITY-Αστικός Κήπος για την προώθηση της κοινωνικής/επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες» καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι-ωφελούμενοι πρέπει να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άτομα με ελαφρά Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down
  • Κάτοικοι ή Δημότες Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. του Κέντρου Κοινότητας: 2132002873, 2132002874, 2132002899.