Νέα θέση εργασίας στο Δήμο


Στην πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Συγκεκριμένα, η θέση αφορά την κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών-Ελαιοχρωματιστών, με διάρκεια σύμβασης τους 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dpapxol.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2132002800.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.