Το τεχνικό πρόγραμμα για το 2021 σε Χολαργό-Παπάγου


Αναλυτικά τα νέα αλλά και τα συνεχιζόμενα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το 2021, όπως αυτή υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης (22/10).

Το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των 4.168.997,49 ευρώ και κατά το έτος 2022 στο ποσό των 6.090.345,22 ευρώ.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 περιλαμβάνονται νέα έργα και μελέτες σε ποσοστό 52% και συνεχιζόμενα έργα σε ποσοστό 48%. Από τα νέα έργα το 62% αφορά έργα σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους, κτίρια, ασφαλτοστρώσεις οδών κ.λπ., ενώ το 38% αφορά μελέτες.

Τα νέα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 είναι:

1. Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Δημοπράτηση εντός του τρέχοντος έτους).

2. Εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων (δημοπράτηση εντός του τρέχοντος έτους).

3. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επί μέρους υποδομών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών (δημοπρατήθηκε, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης).

4. Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού.

5. Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ. Κ. Παπάγου (αναμένεται η έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να δημοπρατηθεί).

6. Κατασκευή ραμπών και χώρων ΑΜΕΑ σε σχολεία.

7. Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.

8. Πυροπροστασία Σχολείων.

9. Μελέτες (ομβρίων, κυκλοφοριακών, αναπλάσεων, περιβαλλοντικών, διαχειριστικών, πυροπροστασίας, τοπογραφικών).

Τα συνεχιζόμενα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 είναι:

1. Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Κ. Παπάγου.

2. Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού.

3. Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων έτους 2020-2021.

4. Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών Σχολείων έτους 2020-2021.

5. Λειτουργική και αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά.

6. Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2018.

7. Συγκρότημα κολυμβητηρίου Δ. Κ. Χολαργού, στην περιοχή Λόφου Τσακού (αναμένεται η έγκριση της τροποποίησης της ερυθράς γραμμής – υπάρχει σύμβαση για το έργο και έχουν επικαιροποιηθεί οι προδιαγραφές του κολυμβητήριου σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας με τη ΓΓΑ).