Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο μέσω zoom


Διαδικτυακά επανέρχεται το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου-Χολαργού, με δύο διαλέξεις μέσω της εφαρμογής zoom, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

«Η Γνώση είναι Δύναμη»

1. ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Νοεμβρίου, ώρα 19:00, Διαδικτυακά
ΘΕΜΑ: « Η Περιβαλλοντική Κρίση»
Ομιλητής: Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

2. ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 19:00, Διαδικτυακά
ΘΕΜΑ: «Η άρρηκτη συνέχεια του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα έως σήμερα»
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι διαλέξεις του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου θα υλοποιηθούν μέσω της εφαρμογής zoom.

Η Υποβολή Αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email mathanasakou@dpapxol.gov.gr και στους συμμετέχοντες θα αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,
Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης
Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη
Τηλ: 2132002831/893/6944699587
Email: mathanasakou@dpapxol.gov.gr