Τέλος και ο στίβος για τους αθλούμενους


Με νέα απόφαση Δημάρχου, αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας και η λειτουργία των κουλουάρ στίβου στα Αθλητικά Κέντρα Χολαργού («Μ. Μαρσώ» & Νταμάρι) και Παπάγου (Νευροκοπίου).

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4777/Β΄/29-10-2020) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19” (Β’ 4709)».
  • Την υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4829/2-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού Covid-19».
  • Την υπαγωγή της Περιφέρειας Αττικής στο Επίπεδο Β’ – Αυξημένου Κινδύνου.
  • Τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19.
  • Τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.
  • Την προστασία της υγείας των πολιτών.

Αποφασίζει με την υπ’ αριθμ. 1005/5-11-2020 απόφαση Δημάρχου, την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των γηπέδων στίβου στα Αθλητικά Κέντρα Χολαργού (τέρμα οδού Σύρου) και Παπάγου (οδός Νευροκοπίου) και του Δημοτικού Σταδίου «Μαρκ Μαρσώ» (Φανερωμένης & Ζακύνθου), από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.