24 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού


Στην πρόσληψη 22 ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 2 ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, για τις ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, κατά τους προσεχείς 3 θερινούς μήνες, προχωρά τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού τη Μ. Τετάρτη (28/4), ύστερα από σχετικό αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 60.000,00 ευρώ και Κ.Α.35.6054.0004 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 16.500,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Για τις σχετικές προκηρύξεις, που αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, θα ενημερωθείτε εγκαίρως από το «Μένουμε Χολαργό» (menoumeholargo.gr) με νεότερη ανάρτηση.