8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: «Βασικός ο ρόλος του Δήμου για την υγεία των πολιτών»


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7 Απριλίου), η δημοτική παράταξη «8 Προτάσεις για μια Βιώσιμη Πόλη» τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Κλιματική Κρίση και η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η Υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και η Γήρανση του πληθυσμού, έχουν αναδείξει τα τελευταία χρόνια το ρόλο των Δήμων ως θεμελιώδη στη διατήρηση του επιπέδου υγείας των κατοίκων».

Και συνεχίζει:

«Ο χαρακτηρισμός και ο προσανατολισμός των Ανθεκτικών Πόλεων αφορά πια βασικά στην υγεία των πολιτών και την ανθεκτικότητα απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες απειλές για την υγεία τους.

Η ανάπτυξη δομών προληπτικής ιατρικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ολιστικής αντιμετώπισης της υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας και η χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, αποτελούν πια βασικές πολιτικές υγείας, που προσδοκούν οι πολίτες από τους Δήμους.

Τα Δημοτικά Ιατρεία πρέπει πια να διαθέτουν επαγγελματίες ιατρούς με παροχή 24ωρης υποστήριξης προς τους δημότες και Βάση Δεδομένων για την κατάσταση και την πορεία της υγείας όλων των δημοτών με διασύνδεση με τα νοσοκομεία.

Τα Δημοτικά Ιατρεία πρέπει να εφαρμόζουν καθολικό πρόγραμμα προληπτικής και συμβουλευτικής ιατρικής σε όλες τις δημοτικές δομές ξεκινώντας από τους Παιδικούς Σταθμούς, τα σχολεία, τα αθλητικά σωματεία, τα ΚΑΠΗ, μέχρι τους εργαζόμενους στο Δήμο.

Οι Δήμοι πρέπει να εκπονούν πολιτικές συνολικής αύξησης στην καθημερινή άσκηση του πληθυσμού, μέσω ενημέρωσης και δημιουργίας υποδομών (πεζοδιαδρομών κ.λπ.).

Πρέπει να υπάρχει καθημερινή μέτρηση για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και μέτρα για τη μείωση του ΙΧ και την εκπομπή ρύπων, παράλληλα με τη μέριμνα για την αύξηση του πρασίνου που φιλτράρει την ατμόσφαιρα και προσφέρει καλύτερους όρους ψυχικής υγείας.

Τα ΚΑΠΗ πρέπει να μετεξελιχθούν σε Φορέα Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας (για όλο τον πληθυσμό) με πλήρη παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας.

Πρέπει να δημιουργηθεί Ιατρείο Αστικού Τύπου για την πλήρη πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων και με ασθενοφόρο για την άμεση μεταφορά τους όπου χρειαστεί.

Ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία των πολιτών έχει αναδειχθεί η υγιεινή διατροφή και το Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή είναι επίσης αρμοδιότητα των Δήμων και βάσει του Νόμου.

Τέλος, πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την Τηλεϊατρική μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και τη Silver Economy, έτσι ώστε κάθε δημότης να νιώθει ασφαλής και πλήρως καλυμμένος ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρίσκεται.

Σήμερα, οι όροι και οι απαιτήσεις λειτουργίας ενός Δήμου έχουν αλλάξει ριζικά. Οι παραδοσιακές λειτουργίες αποκομιδής των απορριμμάτων, βάψιμο σχολείων, συντήρηση δρόμων και παιδικών χαρών ανήκουν πια στη διοικητική καθημερινή διαδικασία και υποχρέωση. Σήμερα οι Δήμοι πρέπει να σχεδιάσουν το μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα για τη ζωή στις πόλεις».