Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023


Η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τα έτη 2019-2023 θα διαρκέσει έναν μήνα, από τις 5 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2021 | Πάρτε μέρος, καταθέτοντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο τη δική σας γνώμη/άποψη για κάθε θέμα που αφορά τις περιοχές Χολαργού και Παπάγου

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2019-2023, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

  • Ενότητα 1: Στρατηγικό Σχέδιο, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνεται το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
  • Ενότητα 2: Επιχειρησιακό Σχέδιο και Δείκτες Αξιολόγησης, όπου εξειδικεύονται οι προτεραιότητες του Δήμου σε έργα και δράσεις για την τετραετία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της Ενότητας 1: Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2019-2023 με την υπ’ αριθμ. 33/31-3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού καλούν τους τοπικούς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τις εθελοντικές κινήσεις πολιτών του Δήμου και κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχουν στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των τοπικών φορέων αλλά και των πολιτών, αναφορικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την περίοδο 2019-2023.

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έναν μήνα, από τις 5 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2021.

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι αναρτημένο εδώ.

Το έντυπο του ερωτηματολογίου θα το βρείτε εδώ και μπορείτε να το καταθέσετε:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: programmatismos@dpapxol.gov.gr
  • Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα
  • Στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Κτίριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη» του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Λεωφόρος Περικλέους 55, Χολαργός, Τ.Κ. 15561), με την ένδειξη «Προς Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης».

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Λεωφόρος Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 2132002861 & 2132002919 – Υπεύθυνοι: Άννα Τσιρογιάννη, Βίκυ Μπαρδή, Γιάννης Χαχαριδάκης).