Συγκεκριμένες απαντήσεις για τις κάμερες στα σχολεία ζητούν από τον Αποστολόπουλο Σιώτου-Χαμηλοθώρη


Ερώτηση αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών στα σχολεία, σε συνέχεια της σχετικής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης (26/5), κατέθεσαν το πρωί της Δευτέρας (31/5) στο Δήμαρχο οι Δημοτικές Σύμβουλοι των «8 Προτάσεων», Μαρία Σιώτου και Νατάσσα Χαμηλοθώρη.

Αναλυτικά:

Ερώτηση προς τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού κ. Η. Αποστολόπουλο

Στις 10/6/2020 σας καταθέσαμε εγγράφως, ερώτηση σχετική με την τοποθέτηση των καμερών τότε στην Παιδική Χαρά του Πάρκου Παπάγου.

Μας απαντήσατε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με μία γενικόλογη απάντηση. Επειδή το πρόγραμμα των καμερών που τότε είχατε τοποθετήσει πιλοτικά, σας ικανοποίησε και το επεκτείνετε τώρα και στα σχολεία, κι επειδή δεν έχουμε πάρει ακόμη τις απαντήσεις και τα στοιχεία που τότε ζητούσαμε, σας τα επανακαταθέτουμε.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγγραφη απάντησή σας και την παράδοση των σχετικών στοιχείων, για τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Υπάρχει γνώμη του DPO του Δήμου για την εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων;

2. Έχει γίνει εκτίμηση αντικτύπου σύμφωνα με το αρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) π.χ. για σχολεία;

3. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

4. Ως προς την εγκατάσταση των συστημάτων στα σχολεία ερωτήθηκαν
– Το διδακτικό προσωπικό
– Οι σύλλογοι γονέων;

5. Ως προς την ανάθεση της εγκατάστασης υπάρχει σύμβαση με χαρακτηριστικά, όπως απαιτεί το άρθρο 28 ΓΚΠΔ;

6. Υπάρχουν οι απαιτούμενες διαδικασίες στον Δήμο για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών (υποκείμενα των δεδομένων);

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι δεν αντιτιθέμεθα στην χρήση καμερών, αλλά μόνον όταν αυτή γίνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και γνώσεις προκειμένου να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ο ορισμός συγκεκριμένου υπεύθυνου με σαφή στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών μέσω πινακίδων σήμανσης σε ευκρινή σημεία είναι κάποιες από αυτές.

Τέλος, θα πρέπει να δείτε ξανά την υπερβολική δαπάνη για την ιδιωτική εταιρεία security στην οποία έχει αναθέσει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού την βραδινή φύλαξη όλων των δημοτικών κτιρίων και χώρων και φυσικά και των σχολείων, η οποία τελικά με δυο λέξεις είναι «τσάμπα λεφτά»!

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι Παπάγου Χολαργού
Μαρία Σιώτου – Νατάσσα Χαμηλοθώρη