Σύστημα πυρανίχνευσης εγκαθίσταται στον Υμηττό


Στην έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης» (ενδεικτικού προϋπολογισμού 322.358,65 ευρώ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», προχωρά το πρωί της Τετάρτης (26/5) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης, παρακολούθησης και διάδοσης πυρκαγιάς στα όρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της όμορης περιοχής του Υμηττού αλλά και μεγάλο μέρος των γύρω περιοχών. Το σύστημα επίσης πρέπει να πλαισιώνεται με ένα λογισμικό/πλατφόρμα που θα δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να μεταφέρει πληροφορίες στους τελικούς χρήστες (εθελοντές, πολίτες) και αντίστροφα.

Η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί τόσο ως εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα (mobile phone app), όσο και ως διαδικτυακή εφαρμογή (web based – χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κατεβάσει την εφαρμογή).

Η πλατφόρμα δύναται να ειδοποιεί τους πολίτες/εθελοντές και να τους κατευθύνει στέλνοντας μήνυμα ή push notification στα κινητά τους τηλέφωνα.

Το σύστημα ανίχνευσης παρακολούθησης και διάδοσης πυρκαγιάς θα περιλαμβάνει δύο σταθμούς ανίχνευσης πυρκαγιάς στις θέσεις «Κόρακας» και του σταθμού «ΔΑΠΑΧΟ» και ένα κέντρο ελέγχου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο στέγασης της ΔΑΠΑΧΟ.

Ο σταθμός στη θέση «Κόρακας» θα περιλαμβάνει μία θερμική και μία οπτική κάμερα ανίχνευσης, μία κάμερα παρακολούθησης και εποπτείας, έναν μετεωρολογικό σταθμό και μία μονάδα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με το αντίστοιχο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και παροχής αδιάλειπτης τροφοδοσίας, μία μεταλλική κατασκευή στήριξης εξοπλισμού και ένα σύστημα ασύρματης μετάδοσης πληροφοριών στο κέντρο ελέγχου.

Ο σταθμός στη θέση «ΔΑΠΑΧΟ» θα περιλαμβάνει μία θερμική και μία φασματοσκοπική κάμερα ανίχνευσης, μία κάμερα παρακολούθησης και εποπτείας, έναν μετεωρολογικό σταθμό, μία μεταλλική κατασκευή στήριξης εξοπλισμού και ένα σύστημα ενσύρματης μετάδοσης πληροφοριών στο κέντρο ελέγχου.

Το κέντρο ελέγχου θα περιλαμβάνει κεντρικό διακομιστή, σταθμούς εργασίας, οθόνες, εξειδικευμένα λογισμικά για την πρόληψη, ανίχνευση και διάδοση πυρκαγιάς, ειδικό λογισμικό ειδοποίησης και αποστολής μηνυμάτων και πληροφοριών.

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς θα είναι ενιαίο και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο του επιμέρους εξοπλισμού, των λογισμικών και αδειών χρήσης και των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση του προσωπικού και υποστήριξη.

Σκοπιμότητα του έργου

Οι πυρκαγιές είναι ένα παγκόσμιο και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, με τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, τις τοπικές οικονομίες και το περιβάλλον. Μία επιτυχημένη στρατηγική δραστικής μείωσης των επιπτώσεων των πυρκαγιών απαιτεί εκτός της πρόληψης και της ετοιμότητας για την καταπολέμησή τους, την έγκαιρη και γρήγορη ανίχνευση αυτών.

Έχει παρατηρηθεί ότι εάν η έναρξη προσπαθειών κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς συμβεί τα 20 πρώτα λεπτά από την έναυσή της, μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα να συμβεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.

Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι πυρκαγιές εντοπίζονται στο αρχικό τους στάδιο, ώστε τα μέτρα πυρόσβεσης να ξεκινήσουν αμέσως, αποφεύγοντας την ολική καταστροφή, θύματα και τεράστιες απώλειες.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, 98 εκατομμύρια στρέμματα δάσους καίγονται κάθε χρόνο απελευθερώνοντας αντίστοιχα περίπου 3,4 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως στην ατμόσφαιρα. Μεγάλα ποσά δαπανώνται από τους αρμόδιους φορείς για την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Η Κλιματική Αλλαγή τροφοδοτεί την εμφάνιση ακόμη μεγαλύτερων και πιο καταστροφικών πυρκαγιών:

 • Η συχνότητα των πυρκαγιών έχει αυξηθεί κατά 400% σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του ’70.
 • Οι πυρκαγιές καίνε έξι φορές μεγαλύτερη έκταση του εδάφους από πριν και διαρκούν πέντε φορές περισσότερο.
 • Οι περίοδοι πυροπροστασίας παγκοσμίως είναι πλέον δύο μήνες περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες δεκαετίες.

Με τα παραπάνω δεδομένα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι παράλληλα με την πρόληψη και την πυροσβεστική ετοιμότητα, η έγκαιρη ανίχνευση είναι η βασική πτυχή που πρέπει να διασφαλιστεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αυξητικές τάσεις στις δασικές πυρκαγιές

Η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ-2016, κεφ. 5.6), αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης τέτοιων συμβάντων όσον αφορά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τη συσχέτισή τους με τον εθελοντισμό, επισημαίνει ότι η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας επαγγελματικών ομάδων, κρατικών φορέων και ομάδων ενδιαφέροντος μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε συνδυασμό με την ενίσχυση του εθελοντισμού.

Η έννοια του εθελοντισμού έχει εξέχουσα σημασία στη σύγχρονη προσέγγιση του σχεδιασμού πρόληψης, γιατί τονίζει την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση ακραίων φαινομένων και καταστάσεων είναι επιτακτική.

Σε αυτόν τον τομέα παίζει μεγάλη σημασία η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση αυτών των ομάδων (το έξτρα λογισμικό που θα πλαισιώνει τη δράση), ώστε να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η βασική συνεισφορά και το βασικό χαρακτηριστικό ενός Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς είναι η έγκαιρη και αυτόματη ανίχνευση, αξιοποιώντας ένα σύνολο προηγμένων τεχνολογιών έγκαιρης ανίχνευσης, έτσι ώστε κάθε φωτιά να εντοπίζεται αμέσως, ενεργοποιώντας ειδοποιήσεις-συναγερμούς με αυτόνομο τρόπο 24 ώρες το 24ωρο, καθιστώντας το ένα από τα πιο πλήρη και ολοκληρωμένα λειτουργικά εργαλεία για την υποστήριξη μιας στρατηγικής αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Εγκατάσταση Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων κατά την εκδήλωσης φαινομένων πυρκαγιάς, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι επιλεγόμενες λύσεις και υλικά έχουν στόχο:

 • Τη βελτίωση της πυροσβεστικής ετοιμότητας και την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 • Την προετοιμασία των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις αντιπυρικές περιόδους.
 • Την ανταλλαγή ή/και ενοποίηση πληροφοριών με όμορους Δήμους για την πρόληψη, ανίχνευση και έλεγχο της διάδοσης πυρκαγιών.
 • Την παρακολούθηση πυρκαγιάς και έκρυθμων καταστάσεων.
 • Την ασφάλεια των πολιτών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
 • Τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και διεργασιών του Δήμου για την καλύτερη διαχείριση φαινομένων πυρκαγιάς.
 • Την εξασφάλιση της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας κάθε τμήματος της εγκατάστασης.
 • Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων και παράλληλα τη μικρή δαπάνη συντήρησης.

Παράλληλα, τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου έχουν πρωτίστως στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις βασικές πτυχές μιας επιτυχημένης στρατηγικής μετριασμού των επιπτώσεων από πυρκαγιές.