31 νέες θέσεις εργασίας στις σχολικές μονάδες


Στην πρόσληψη συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Χολαργού και Παπάγου, προχωρά ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 27 θέσεις πλήρους και 4 θέσεις μερικής απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2021-2022, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων.

Ολόκληρη η προκήρυξη, που ανέβηκε την Τετάρτη (4/8) στη Διαύγεια, εδώ.