Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας και του πανηγυριού της πόλης


Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της ετήσιας θρησκευτικής πανήγυρης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, το διήμερο 22-23 Αυγούστου 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Πρόσκλησις

Τιμῶντες εὐλαβῶς τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό (Κοιμήσεως Θεοτόκου) Φανερωμένης Χολαργοῦ, οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί οἱ συνεργάτες αὐτοῦ σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις, πού θά πραγματοποιηθοῦν τό διήμερο 22 και 23 Αὐγούστου 2021.

Λατρευτικό πρόγραμμα Ἱεράς Πανηγύρεως

Κυριακή 22 Αὐγούστου 2021

7:30 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος

11:00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία (μέχρι 1:30 π.μ.)

Δευτέρα 23 Αὐγούστου 2021

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

7:00 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος καί ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ἀπολυτίκιον Ἱεροῦ Ναοῦ (Ἦχος πλ. δ΄)

Ποίημα Δανιήλ ἐπισκόπου Βονίτζης (+1852), Πρωτεύοντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Πεφανερωμένης

Ἐν τῷ Ναῷ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ’εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· καί δι’αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον

Εικών ηλιόμορφε Φανερωμένη σεπτή, αγκάλαις κατέχουσα τον του παντός Ποιητήν, την ποίμνην σου φύλαττε. Έχουσα τας ακτίνας των λαμπρών Σου θαυμάτων, φρούρει την πόλιν Σου αεί, ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις Σου.