Επιχορηγούνται τα Συστήματα Προσκόπων


Χρηματική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ έκαστο θα λάβουν ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού τα 1ο Σύστημα Προσκόπων Χολαργού, 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου, 2ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου και 1ο Σύστημα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του παρ. 1 του Κ.Δ.Κ.(Ν.3463/8-6-2006), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων με κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του.

Η επιχορήγηση που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού το πρωί της Τετάρτης (8/9) αφορά το 1ο Σύστημα Προσκόπων Χολαργού, το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου, το 2ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου και το 1ο Σύστημα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου, που λειτουργούν επί δεκαετίες στο Δήμο μας, προάγοντας τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, μέσα από μια σειρά δράσεων κοινωνικών, πολιτιστικών και σχετικών προγραμμάτων και προσελκύουν εκατοντάδες παιδιά και νέους της πόλης μας. Ενώ, επίσης, συμμετέχουν σε δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου.