ΚΑΠΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ: Επαναλειτουργεί μόνο με εμβολιασμένους ή νοσήσαντες


Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται -αποφεύγοντας πάντα το συνωστισμό και τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας- αφορούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τις νοσηλευτικές πράξεις, τη θεραπευτική γυμναστική (otago) και τις υπηρεσίες του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ) Παπάγου-Χολαργού ενημερώνει τα μέλη του ΚΑΠΗ Χολαργού (Αγαμέμνονος 4) για τη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684, ΦΕΚ 3899/21-8-2021) για τα μέτρα κατά του κορονοϊού COVID-19, δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι ωφελούμενοι και εργαζόμενοι οι οποίοι:

α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται -αποφεύγοντας πάντα το συνωστισμό και τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας- αφορούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τις νοσηλευτικές πράξεις, τη θεραπευτική γυμναστική (otago) και τις υπηρεσίες του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα «τηρείται αρχείο καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και για την παροχή αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

Στους χώρους του ΚΑΠΗ (κυλικείο, σαλόνι) δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.