Με φεστιβάλ, παγοδρόμιο και… τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης (24/11)


Από δια ζώσης ξανά μέσω τηλεδιάσκεψης οι συνεδριάσεις του ανώτατου δημοτικού οργάνου, με τον απολογισμό του 27ου Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού (2021) και τη λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο κεντρικό άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου» (Δημοτικό Καφέ) για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά. να ξεχωρίζουν από τη 19η -τακτική- ημερήσια διάταξη (24/11 – 19:00) για το τρέχον έτος.

Θυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις του ανώτατου δημοτικού οργάνου μεταδίδονται ζωντανά μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.hellasnews.tv/live22/

Αναλυτικά:

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/18-05-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5002017.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114).

3. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2022.

4. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών – καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5. Απολογισμός 27ου Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού.

6. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

8. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο κεντρικό άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου» (Δημοτικό Καφέ), για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.